Chính sách bảo mật của Sài Gòn Camp

https://thueleuphuot.com/ là một trang web dành cho các bạn trẻ đam mê cắm trại, chúng tôi cung cấp thông tin cập nhật về các điểm đến cắm trại và các dịch vụ có sẵn tại đó.

Thu thập dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ người dùng thueleuphuot.com bằng biểu mẫu phản hồi và biểu mẫu đăng ký tình nguyện.

Người dùng có thể cung cấp thông tin liên hệ của họ trên biểu mẫu phản hồi nếu họ muốn nhận được phản hồi cho phản hồi của mình. Dữ liệu cá nhân sau đây có thể được cung cấp trên biểu mẫu phản hồi: tên và địa chỉ e-mail.

Dữ liệu cá nhân cho danh sách tình nguyện viên được lấy trực tiếp từ những người liên quan và dữ liệu này tạo thành danh sách những người quan tâm đến các hoạt động tình nguyện với Công viên Quốc gia Phần Lan. Dữ liệu cá nhân sau đây có thể được cung cấp trên mẫu đăng ký tình nguyện; tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail và địa chỉ gửi thư.

Xử lý và tiết lộ dữ liệu

Dữ liệu được thu thập trên biểu mẫu phản hồi được chuyển đến cơ sở dữ liệu phản hồi của thueleuphuot. Dữ liệu cá nhân không được tiết lộ cho các bên bên ngoài thueleuphuot và dữ liệu chỉ được xử lý bên trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Dữ liệu cá nhân trong sổ đăng ký tình nguyện không được tiết lộ cho các bên bên ngoài thueleuphuot và dữ liệu chỉ được xử lý bên trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu cá nhân được cung cấp cùng với phản hồi được lưu trữ trong thời gian cần thiết cho mục đích xử lý phản hồi tại thueleuphuot.

Sổ đăng ký tình nguyện được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích của các hoạt động tình nguyện tại thueleuphuot.

Bảo vệ dữ liệu

Việc bảo vệ các trang web thueleuphuot.com tuân thủ các thông lệ tốt nhất về bảo vệ dữ liệu, luật pháp và quy định hiện hành cũng như các hướng dẫn bổ sung do thueleuphuot ban hành. Quyền truy cập được sử dụng để hạn chế việc sử dụng hệ thống chỉ cho những cá nhân yêu cầu dữ liệu cho công việc của họ.

Sử dụng cookie

thueleuphuot sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được sử dụng để liên lạc giữa trình duyệt của thiết bị đầu cuối và máy chủ. Cookie và các mã định danh khác có thời hạn hiệu lực đã đặt, sau đó trình duyệt sẽ xóa mã định danh. Chúng tôi sử dụng những công nghệ này để thực hiện các hoạt động của mình và để phân tích. Nếu muốn, người dùng có thể ngăn việc tạo cookie, thay đổi sự đồng ý của họ để nhận cookie hoặc xóa cookie được lưu trong trình duyệt. Tuy nhiên, điều này có thể ngăn cản hoạt động của các trang web. Bạn có thể xem tất cả các cookie được trang web sử dụng, đồng thời xem và sửa đổi sự đồng ý về cookie mà bạn đã đưa ra từ liên kết Cài đặt cookie ở cuối trang web.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics 4 và Trình quản lý thẻ của Google để phân tích việc sử dụng các trang web của chúng tôi. Dữ liệu thống kê chung được thu thập về việc sử dụng các trang web cho mục đích phát triển dịch vụ. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập về người dùng dịch vụ Internet thueleuphuot.com có thể được sử dụng để xác định khách truy cập cá nhân.

Quyền của chủ thể dữ liệu

Chủ thể dữ liệu có quyền truy cập dữ liệu do bộ điều khiển nắm giữ liên quan đến họ, quyền yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu không chính xác và không chính xác cũng như quyền hạn chế xử lý dữ liệu này trong khoảng thời gian khi tính xác thực của dữ liệu đang được xác nhận. Chủ thể dữ liệu cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát về các hành động được thực hiện trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

Chi tiết liên lạc của bộ điều khiển

Các câu hỏi liên quan đến tuyên bố về quyền riêng tư này và quyền của chủ thể dữ liệu chủ yếu được xử lý bởi quản trị viên hệ thống hồ sơ thueleuphuot và Nhân viên bảo vệ dữ liệu thueleuphuot. Về các vấn đề liên quan đến bảo vệ dữ liệu, chúng tôi yêu cầu bạn liên hệ trực tiếp bằng văn bản với bộ điều khiển: thueleuphuot hoặc qua email: nguyendinhtayhaui@gmai.com.

Cập nhật ngày 4 tháng 5 năm 2023